Ngày 5/4 cáp quang biển AAG và AI sẽ được khắc phục hoàn toàn