Tặng Modem Wifi Khi Lắp Mạng Internet Cáp Quang FPT Tại Quận 11