Một tháng nữa mới sửa xong sự cố cáp quang biển AAG ngày 18/2