Cáp Quang FPT - Bảng giá, Khuyến mãi và Thủ tục đăng ký