FPT Telecom chính thức khai thác tuyến cáp quang APG