Cáp Quang FPT Doanh Nghiệp - Bảng Giá, Khuyến Mãi, Thủ Tục Đăng Ký